دستگاهی است که به پزشکان در تائید و آموزش چگونگی استفاده از اسپری های استنشاقی کمک می کند و بیمار با تعداد مراجعات کمتر، نحوه ی استفاده موثر از اسپری ها را یاد می گیرد.

 

دستگاه Inhaler Training

 

  • دارای تائیدیه FDA
  • کمک به پزشکان در ارزیابی نحوه صحیح استفاده از اسپری ها
  • بررسی دارورسانی با روش صحیح و دقیق به بیمار
  • کمک و آموزش به بیماران برای استفاده صحیح از اسپری