مدل‌های سری Oversize

مدل T200 S

 • ابعاد فضای دویدن 75×200 سانتی متر
 • حداکثر وزن کاربر300 کیلوگرم
 • قابلیت تنظیم سرعت در بازه (0-40)
 • قابلیت تنظیم سرعت ویژه در بازه (0-80)
 • قابلیت تنظیم ارتفاع ±35%
 • دارای Handrail Cross Bar
 • Handrail ارتفاع بلند
 • Revers Belt Rotation: قابلیت دویدن در سراشیبی تا حداکثر ارتفاع ممکن
 • قابلیت اندازه گیری ضربان قلب
 • مکانیسم موتور 3فاز
 • دارای نرم افزار کنترل
 • دارای نرم افزار گرافیک

دارای پروتکل‌های :

 • 7عدد سطح شتاب قابل تنظیم
 • 6 عدد پروفایل ورزشی
 • 8 عدد پروفایل قابل تعریف
 • 10 عدد پروفایل تست

 Options:

 • دارای قابلیت Emergency Off
 • Safety Arch with Harness: جزآن دسته از لوازم ضروری می باشد که باعث جلوگیری از حوادث و افزایش ایمنی ورزشکار یا بیمار در حین انجام تست ورزش می باشد.
 • Air walk:امکان کمک کننده(سیستم بی وزنی)  برای بیماران ناتوان جسمی،افراد چاق ،افراد سکته مغزی و یا فلج مغزی می باشد که تعادل آن ها را در طول انجام تست حفظ میکند واز افتادن یا سقوط آن ها جلوگیری می نماید.
 • قابلیت استفاده از دوچرخه و ویلچر
 • کمربند برای تست اسکی
 • Arm support
 • نرم افزار آنالیز

مدل T250 MR

 • دارای ابعاد فضای دویدن 100×250 سانتی متر
 • حداکثر وزن کاربر300 کیلوگرم
 • قابلیت تنظیم سرعت در بازه (0-40)
 • قابلیت تنظیم سرعت ویژه در بازه (0-80)
 • قابلیت تنظیم ارتفاع ±27%
 • دارای سیستم Handrail Cross Bar
 • Handrail ارتفاع بلند
 • Revers Belt Rotation: قابلیت دویدن در سراشیبی تا حداکثر ارتفاع ممکن
 • قابلیت اندازه گیری ضربان قلب
 • مکانیسم موتور 3فاز
 • دارای نرم افزار کنترل
 • دارای نرم افزار گرافیک

دارای پروتکل‌های :

 • 7 عدد سطح شتاب قابل تنظیم
 • 6 عدد پروفایل ورزشی
 • 8 عدد پروفایل قابل تعریف
 • 10 عدد پروفایل تست

   Options:

 • دارای قابلیت Emergency Off
 • Safety Arch with harness: جزآن دسته از لوازم ضروری می باشد که باعث جلوگیری از حوادث و افزایش ایمنی ورزشکار یا بیمار در حین انجام تست ورزش می باشد.
 • Air walk: امکان کمک کننده(سیستم بی وزنی)  برای بیماران ناتوان جسمی،افراد چاق ،افراد سکته مغزی و یا فلج مغزی می باشد که تعادل آن ها را در طول انجام تست حفظ میکند واز افتادن یا سقوط آن ها جلوگیری می نماید.
 • قابلیت استفاده از دوچرخه و ویلچر
 • دارای کمربند برای تست اسکی
 • Arm Support
 • نرم افزار آنالیز

مدل T200 M

 • ابعاد فضای دویدن 100×200 سانتی متر
 • حداکثر وزن کاربر300 کیلوگرم
 • قابلیت تنظیم سرعت در بازه(0-40)
 • قابلیت تنظیم سرعت ویژه در بازه (0-80)
 • قابلیت تنظیم ارتفاع ±35%
 • دارای سیستم Handrail Cross Bar
 • Handrail ارتفاع بلند
 • Revers Belt Rotation: قابلیت دویدن در سراشیبی تا حداکثر ارتفاع ممکن
 • قابلیت اندازه گیری ضربان قلب
 • مکانیسم موتور3فاز
 • دارای نرم افزار کنترل
 • دارای نرم افزار گرافیک

دارای پروتکل‌های :

 • 7 عدد سطح شتاب قابل تنظیم
 • 6 عدد پروفایل ورزشی
 • 8 عدد پروفایل قابل تعریف
 • 10 عدد پروفایل تست

   Options:

 • دارای قابلیت Emergency off
 • Safety Arch with Harness: جزآن دسته از لوازم ضروری می باشد که باعث جلوگیری از حوادث و افزایش ایمنی ورزشکار یا بیمار در حین انجام تست ورزش می باشد
 • Air walk: امکان کمک کننده(سیستم بی وزنی)  برای بیماران ناتوان جسمی،افراد چاق ،افراد سکته مغزی و یا فلج مغزی می باشد که تعادل آن ها را در طول انجام تست حفظ میکند واز افتادن یا سقوط آن ها جلوگیری می نماید.
 • قابلیت استفاده از دوچرخه و ویلچر
 • کمربند برای تست اسکی
 • Arm Support
 • نرم افزار آنالیز