مدل‌های سری T170  

مدل DE

 • ابعاد فضای دویدن 65×170 سانتی متر
 • حداکثر وزن کاربر200 کیلوگرم
 • قابلیت تنظیم سرعت در بازه (0-30)
 • قابلیت تنظیم سرعت ویژه در بازه (0-45)
 • قابلیت تنظیم ارتفاع (0-25%)
 • دارای قابلیت Emergency Off
 • دارای Handrail Cross Bar
 • قابلیت اندازه گیری ضربان قلب
 • مکانیسم موتور تک فاز
 • دارای نرم افزار کنترل

دارای پروتکل‌های :

 • 7 عدد سطح شتاب قابل تنظیم
 • 6 عدد پروفایل ورزشی
 • 8 عدد پروفایل قابل تعریف
 • 10 عدد پروفایل تست

Options:

 • Revers Belt Rotation: قابلیت دویدن در سراشیبی تا حداکثر ارتفاع ممکن
 • Safety Arch with Harness:جزآن دسته از لوازم ضروری می باشد که باعث جلوگیری از حوادث و افزایش ایمنی ورزشکار یا بیمار در حین انجام تست ورزش می باشد.
 • Air walk:امکان کمک کننده(سیستم بی وزنی)  برای بیماران ناتوان جسمی،افراد چاق ،افراد سکته مغزی و یا فلج مغزی می باشد که تعادل آن ها را در طول انجام تست حفظ میکند واز افتادن یا سقوط آن ها جلوگیری می نماید
 • Handrail ارتفاع بلند
 • Handrail قابل تنظیم
 • Arm Support
 • نرم افزار گرافیک
 • نرم افزار آنالیز

مدل D MED/ E MED/ DE MED

 • ابعاد فضای دویدن 65×170 سانتی متر
 • حداکثر وزن کاربر200 کیلوگرم
 • قابلیت تنظیم سرعت در بازه (0-30)
 • قابلیت تنظیم سرعت ویژه در بازه (0-45)
 • قابلیت تنظیم ارتفاع (0-28% فقط مدل E،DE)
 • دارای قابلیت Emergency Off
 • دارای Handrail Cross Bar
 • قابلیت اندازه گیری ضربان قلب
 • مکانسیم موتور تک فاز
 • دارای نرم افزار کنترل

دارای پروتکل‌های :

 • 7 عدد سطح شتاب قابل تنظیم
 • 6 عدد پروفایل ورزشی
 • 8 عدد پروفایل قابل تعریف
 • 10 عدد پروفایل تست

 Options:

 • Revers Belt Rotation: قابلیت دویدن در سراشیبی تا حداکثر ارتفاع ممکن
 • Safety Arch with Harness: جزآن دسته از لوازم ضروری می باشد که باعث جلوگیری از حوادث و افزایش ایمنی ورزشکار یا بیمار در حین انجام تست ورزش می باشد
 • Air walk:امکان کمک کننده(سیستم بی وزنی)  برای بیماران ناتوان جسمی،افراد چاق ،افراد سکته مغزی و یا فلج مغزی می باشد که تعادل آن ها را در طول انجام تست حفظ میکند واز افتادن یا سقوط آن ها جلوگیری می نماید
 • Handrail ارتفاع بلند
 • Handrail قابل تنظیم
 • Arm Support
 • نرم افزار گرافیک
 • نرم افزار آنالیز

مدل DE 3P/Sport MED

 • ابعاد فضای دویدن 65×170 سانتی متر
 • حداکثر وزن کاربر200 کیلوگرم
 • قابلیت تنظیم سرعت در بازه (0-40)
 • قابلیت تنظیم سرعت ویژه در بازه (0-45)
 • قابلیت تنظیم ارتفاع ±25%
 • دارای قابلیت Emergency off
 • دارای Handrail Cross Bar
 • :Revers Belt Rotation: قابلیت دویدن در سراشیبی تا حداکثر ارتفاع ممکن
 • قابلیت اندازه گیری ضربان قلب
 • مکانیسم موتور 3فاز
 • دارای نرم افزار کنترل

دارای پروتکل‌های :

 • 7 عدد سطح شتاب قابل تنظیم
 • 6 عدد پروفایل ورزشی
 • 8 عدد پروفایل قابل تعریف
 • 10 عدد پروفایل تست

Options:

 • Safety Arch with Harness: جزآن دسته از لوازم ضروری می باشد که باعث جلوگیری از حوادث و افزایش ایمنی ورزشکار یا بیمار در حین انجام تست ورزش می باشد.
 • Air walk: امکان کمک کننده(سیستم بی وزنی)  برای بیماران ناتوان جسمی،افراد چاق ،افراد سکته مغزی و یا فلج مغزی می باشد که تعادل آن ها را در طول انجام تست حفظ میکند واز افتادن یا سقوط آن ها جلوگیری می نماید.
 • Handrail ارتفاع بلند
 • Handrail قابل تنظیم
 • Arm Support
 • نرم افزار گرافیک
 • نرم افزار آنالیز

مدل DE/Sport MED

 • ابعاد فضای دویدن 65×170 سانتی متر
 • حداکثر وزن کاربر200 کیلوگرم
 • قابلیت تنظیم سرعت در بازه (0-40)
 • قابلیت تنظیم سرعت ویژه در بازه (0-45)
 • قابلیت تنظیم محدوده ارتفاع ±28%
 • دارای قابلیت Emergency Off
 • دارای Handrail Cross Bar
 • Revers Belt Rotation: قابلیت دویدن در سراشیبی تا حداکثر ارتفاع ممکن
 • قابلیت اندازه گیری ضربان قلب
 • مکانیسم موتور تک فاز
 • دارای نرم افزار کنترل

دارای پروتکل‌های :

 • 7 عدد سطح شتاب قابل تنظیم
 • 6 عدد پروفایل ورزشی
 • 8 عدد پروفایل قابل تعریف
 • 10 عدد پروفایل تست

 Options:

 • Safety Arch with Harness: جزآن دسته از لوازم ضروری می باشد که باعث جلوگیری از حوادث و افزایش ایمنی ورزشکار یا بیمار در حین انجام تست ورزش می باشد
 • Air walk:امکان کمک کننده(سیستم بی وزنی)  برای بیماران ناتوان جسمی،افراد چاق ،افراد سکته مغزی و یا فلج مغزی می باشد که تعادل آن ها را در طول انجام تست حفظ میکند واز افتادن یا سقوط آن ها جلوگیری می نماید.
 • Handrail ارتفاع بلند
 • Handrail قابل تنظیم
 • Arm Support
 • نرم افزار گرافیک
 • نرم افزار آنالیز