دستگاه CPET

 •  دستگاه CPET (ارگو اسپیرومتری) کمپانی COSMED
 • دارای تاییدیه FDA
 • ساخت ایتالیا
 • فلومتر توربینی
 • اندازه گیری دقیق و سریع
 • اندازه گیری پارامترهای متابولیک بدن در حالت Rest و فعالیت
 • اندازه گیری پارامترهای:
 1. Pulmonary Gas Exchange (VO2 , VCO2 )
 2. VO2 max
 3. Sub-max VO2
 4. Thresholds (AT, RCP)
 5. EFVL
 6. Heart Rate
 7. Stress test ECG
 • دارای ماژول اسپیرومتری برای انجام تست FVC، SVC، MVV و تست متاکولین
 • آنالایزر با تکنولوژی Paramagnetic برای O2 و infrared  برای CO2
 • دارای نرم افزار تخصصی جهت اتصال کلیه دستگاه های کمپانی Cosmed به صورت یکپارچه
 • قابلیت اتصال به سیستم HIS