دستگاه بادی باکس (بادی پلتیسموگرافی) دستگاهی است که بوسیله آن حجم هایی از ریه شامل حجم کل ریه (TLC)وهوای باقیمانده در ریه (Volume Residual) ارزیابی میشود که با تست تنفس یا اسپیرومتری قابل سنجش نیست. همچنین این دستگاه می تواند مقاومت مجاری هوایی(RAW)را اندازه گیری نماید بنابراین کمک تشخیصی بسیار مناسبی در خصوص برخی بیماریهای ریوی خواهد بود.

 

دستگاه Body Box

 

 • دستگاه بادی پلتیسموگرافی (بادی باکس) کمپانی COSMED
 • دارای تاییدیه FDA
 •  ساخت ایتالیا
 • اندازه گیری پارامترهای مقاومتی و مکانیکی سیستم تنفسی
 • دقت اندازه گیری بالا
 • کابین بزرگ 873 لیتری
 • دارای سنسور Pneumotach با دقت بالا
 • دقت و حساسیت بالا نسبت به تغییرات حجم
 • دارای ماژول اسپیرومتری (انجام تست های FVC،SVC، MVV)
 • امکان استفاده از دو نوع فلوسنسور، توربینی و Lilly Pneumotach به صورت انتخابی
 • امکان انجام تست متاکولین (challenge test)
 • محاسبه پارامترهای  RAW،TGV، MEP،MIP
 • دارای ماژول DLCO  (آپشنال)
 • دارای ماژول مقاومت راه هوایی (Rrs) برای بیماران بحرانی و کودکان (آپشنال)
 • مانتیور SPO2 (آپشنال)
 • کالیبراسیون راحت و سریع
 • منطبق بر استاندارد  ATS و ERS
 • دارای نرم افزار تخصصی جهت اتصال کلیه دستگاه های کمپانی Cosmed به صورت یکپارچه
 • قابلیت اتصال به سیستم HIS