ابزاری برای ایجاد انگیزه برای افراد سیگاری جهت کمک به ترک دخانیات که توسط متخصصان سلامت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

دستگاه Smoking Intervention

 

  • دارای تائیدیه FDA
  • کاربری ساده و آسان
  • محاسبه Lung age با مقایسه FEV1 و Normal Predicted (مدل Lung Age)
  • به دست آوردن سطح مونواکسید کربن(ppm) دفع شده از ریه های فرد سیگاری (مدل Breathco)