Quark RMR کامل ترین دستگاه کالری متری غیر مستقیم، برای تجزیه و تحلیل تبادل گازی (VO2 ، VCO2) در هنگام استراحت یا ورزش می باشد که برای تحقیقات در زمینه فیزیولوژی انسانی استفاده می شود.

دقت این دستگاه نسبت به روش Gold Standard در حالت های مختلف همچون استفاده برای بیماران تحت ونیتلاتور و یا تنفس خود به خودی سنجیده شده و مورد تایید قرار گرفته است.

دستگاه Indirect Calorimetry  مدل Quark RMR

 

  • دستگاه کالریمتری غیر مستقیم کمپانی Cosmed
  • دارای تاییدیه FDA
  • ساخت ایتالیا
  • امکان اندازه گیری REE  و RMR توسط ماسک ، Mouthpiece  و Canopy Hoo
  • اندازه گیری RQ و آنالیز درصد کربوهیدرات، پروتئین و چربی
  • قابل استفاده برای بیماران در حالت ورزش، استراحت و تحت تهویه مکانیکی (ونتیلاتور)
  • قابلیت انجام تست های اسپیرومتری (Optional)
  • قابلیت انجام تست  Cardio Pulmonary Exercise Test (CPET) (Optional)
  • امکان استفاده برای بیماران ICU (Optional)
  • امکان اندازه گیری مقادیر VO2، VCO2 VO2max, Sub-max VO2, Thresholds (AT, RCP), EFVL, Heart Rate