کمپانی SPACELABS یک شرکت بزرگ تولیدکننده تجهیزات پزشکی آمریکایی می باشد این شرکت خدمات و محصولات متنوعی را در سه بخش مانیتورینگ علائم حیاتی بیمار، سیستم های بیهوشی و سیستم های تشخیصی بیماری های قلبی ارائه می کند.

SPACELABS در سال 1958 توسط دو دانشمند برای بررسی و نظارت بر عملکرد قلبی و سیستم های تله متری در ناسا جهت بررسی علائم حیاتی فضانوردان در ماموریت های فضایی اولیه تاسیس شد که طی این تحقیق برای اولین بار سیستم مانیتورینگ علائم حیاتی از راه دور را برای فضانوردان ناسا انجام شد.
این شرکت توانست با توسعه سیستم های پیشرفته نظارتی پزشکی تا دهه 1980 به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در ایالات متحده تبدیل شود.
SPACELABS همچنین خود، به عنوان یک کمپانی بزرگ اقدام به خرید کمپانی های دیگر از جمله BLEASE انگلیس و Delmar Reynolds، اولین تولیدکننده های هولترهای فشار در جهان، کرده است.

 

این شرکت جهت توسعه فعالیت خود، بخش کاردیولوژی و محصولات بیهوشی را تا سال 2005 به محصولات خود اضافه نمود و در ادامه نیز شرکت به”Spacelabs Healthcare” تغییر نام داد. در حال حاضر این کمپانی در زمینه های پزشکی متعددی از جمله سیستم های مانیتورینگ علائم حیاتی، دستگاه بیهوشی، محصولات قلبی و عروقی دارای حضور گسترده و فعال در سراسر جهان می باشد.

 

Spacelabs Healthcare is an American manufacturer of medical equipments which offers products and services from three divisions: patient monitoring and connectivity, anesthesia delivery and diagnostic cardiology. The company headquarters are in Snoqualmie, Washington State and it employs over one thousand people around the world.

Spacelabs was founded in 1958 by two scientists to develop cardiac monitoring and telemetry systems for NASA to monitor astronauts’ vital signs in the early space missions. They developed wireless vital signs monitoring for both Gemini and Apollo astronauts (see external link 1 below).

The company went on to develop sophisticated medical monitoring systems with some significant ‘firsts’ resulting in them becoming one of the top US manufacturers in the 1980s.

Spacelabs has had several owners. These include Squibb through Westmark, Instrumentarium Corporation and currently OSI Systems.

Subsequently the company has made several acquisitions to expand its portfolio adding diagnostic cardiology and anesthesia products thus forming ‘Spacelabs Healthcare’ in 2005. And nowadays Spacelabs have several distributor in allover the world.